Όλες οι κατηγορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΔΉΣΕΙΣ

Σπίτι >  ΕΙΔΉΣΕΙΣ

WolonFiber A87-S Fiber Fusion Splicer

18 Απριλίου 2024

Το Optical fiber fusion splicer είναι ένα όργανο υψηλής τεχνολογίας που συνδυάζει οπτική, ηλεκτρονική τεχνολογία και μηχανήματα ακριβείας. Χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή και συντήρηση οπτικών καλωδίων στην οπτική επικοινωνία, γι 'αυτό ονομάζεται επίσης οπτικό καλώδιο σύντηξης splicer. Η γενική αρχή λειτουργίας είναι η χρήση ενός τόξου υψηλής τάσης για την τήξη των τμημάτων των δύο οπτικών ινών και ταυτόχρονα η χρήση ενός μηχανισμού κίνησης υψηλής ακρίβειας για την ήπια προώθηση των δύο οπτικών ινών σε μία. Σύζευξη για την επίτευξη αποτελεσματικής μετάδοσης σήματος.

 Ο συνδετήρας σύντηξης οπτικών ινών χρησιμοποιείται κυρίως σε:

Κατασκευή, συντήρηση και επείγουσα επισκευή οπτικών καλωδιακών γραμμών τηλεπικοινωνιακών φορέων, εταιρειών μηχανικής επικοινωνιών και δημόσιων οργανισμών.
Experiment, production and testing of optical devices;
research;
Teaching research on optical fiber communication majors in various colleges and universities.

 Οι συνηθισμένοι συνδετήρες σύντηξης οπτικών ινών αναφέρονται γενικά σε συναρμογείς σύντηξης οπτικών ινών ενός πυρήνα. Επιπλέον, υπάρχουν συνδετήρες σύντηξης οπτικών ινών κορδέλας που χρησιμοποιούνται ειδικά για τη σύντηξη οπτικών ινών κορδέλας, συνδετήρες σύντηξης δερμάτινου σύρματος για τη σύντηξη δερμάτινων καλωδίων και βραχυκυκλωτήρων και προστασία σύντηξης. Πόλωση-διατήρηση ινών, σύντηξη, splicer, κλπ.

Σύμφωνα με διαφορετικές μεθόδους ευθυγράμμισης, οι συνδετήρες σύντηξης οπτικών ινών μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: τύπος ευθυγράμμισης επένδυσης και τύπος ευθυγράμμισης πυρήνα ινών. Ο τύπος ευθυγράμμισης επένδυσης είναι κυρίως κατάλληλος για περιπτώσεις όπως ίνες στο σπίτι με χαμηλές απαιτήσεις, οπότε η τιμή είναι σχετικά χαμηλή. ο συνδετήρας σύντηξης οπτικών ινών τύπων ευθυγράμμισης πυρήνων ινών είναι εξοπλισμένος με μηχανισμό ευθυγράμμισης πυρήνα έξι κινητήρων ακριβείας, έναν ειδικά σχεδιασμένο οπτικό φακό και έναν αλγόριθμο λογισμικού, ο οποίος μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια τον τύπο της ίνας και να επιλέξει αυτόματα τον αντίστοιχο τρόπο ματίσματος για να εξασφαλίσει την ποιότητα συγκόλλησης. Το τεχνικό περιεχόμενο είναι υψηλό, οπότε η τιμή θα είναι σχετικά υψηλή